Aanmelding en Plaatsing

Aanmelding en Plaatsing2020-06-24T14:35:27+00:00

Aanmelding en plaatsing

Aanmelding geschiedt door toezending van het ingevulde aanmeldingsformulier naar info@stibaf.nl
Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding en na overmaking van minimaal de helft van het jaarlijkse cursusbedrag op IBAN NL28 INGB 0004 6550 31 t.n.v. Stibaf.
Maximum aantal deelnemers: 16, minimum: 10.

  • Voor aanvang van de opleiding wordt tussen STIBAF en cursist een Opleidingscontract afgesloten waarin wederzijdse rechten en verplichtingen zijn neergelegd. Een overzicht van de betalingsvoorwaarden is aan dit contract gekoppeld.