Aanmelding en Plaatsing

Aanmelding en Plaatsing2019-03-04T16:55:01+00:00

Aanmelding en plaatsing

Aanmelding geschiedt door toezending van het ingevulde aanmeldingsformulier naar info@stibaf.nl
Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding en na overmaking van minimaal de helft van het jaarlijkse cursusbedrag op IBAN NL28 INGB 0004 6550 31 t.n.v. STIBAF te Naarden.
Maximum aantal deelnemers: 16, minimum: 10.

  • Voor aanvang van de opleiding wordt tussen STIBAF en cursist een Opleidingscontract afgesloten waarin wederzijdse rechten en verplichtingen zijn neergelegd. Een overzicht van de betalingsvoorwaarden is aan dit contract gekoppeld.