Eerstvolgende opleiding

Eerstvolgende opleiding2019-10-18T15:27:13+00:00

Eerstvolgende opleiding

Het is noodzakelijk de basismodule van de AAG te doorlopen om de opleiding antroposofische fysiotherapie te kunnen doen. Beide opleidingen starten in september 2020. Het is goed mogelijk ze tegelijk te doorlopen.

Module Eerste jaar 2020/2021 Module Tweede jaar 2021/2022
1 24,25,26 september 2020 6 27,28,30 september en 1 oktober 2021
2 26,27,28 november 2020 7 22,23,25,26 november 2021
3 28,29,30 januari 2021 8 24,25,27,28 januari 2022
Oefendag bew.ther. 20 februari 2021 Oefendag bew.ther. 19 februari 2022
4 25,26,27 maart 2021 9 28,29,31 maart en 1 april 2022
Oefendag massage 17 april 2021 Oefendag massage 23 april 2022
5 27,28,29 mei 2021 10 30,31 mei en 2,3 juni 2022

Introductiemodule

Omdat er per 1 januari 2020 nog onvoldoende aanmeldingen zijn voor de te starten opleiding antroposofische fysiotherapie, hebben wij besloten om een introductiemodule aan te bieden in januari en maart 2020. Vier lesdagen in het totaal.

Deze module is bedoeld voor zowel fysiotherapeuten, als voor oefen- en ergotherapeuten. De oefen- en ergotherapeuten volgen geen massagelessen.

We garanderen daarbij een start in september 2020 van de opleiding antroposofische fysiotherapie, met ook een traject voor oefentherapeuten.

In deze vier cursusdagen komt de essentie van de beide eerste modules van het opleidingstraject in verkorte vorm aan bod. Hierbij ligt de nadruk op de praktijk.
De volgende vakken worden aangeboden: theorie antroposofie, theorie en praktijk ritmische massage en theorie en praktijk antroposofische bewegingstherapie.

De module is als kennismaking met de (opleiding) antroposofische fysiotherapie bedoeld, en uitdrukkelijk niet toereikend om zich vaardigheden van de antroposofische fysiotherapie te verwerven.

Cursisten die deze introductiemodule volgen, krijgen 50% korting op de eerste beide modules van september en november 2020.

Als je collega’s weer die misschien ook de opleiding zouden willen volgen, maak hen dan attent op deze introductiemodule!

Het programma ziet er als volgt uit:

vrijdagen tijd zaterdagen
Inleiding en welkom 09.00 Inleiding en vragen
Theorie antroposofie 09.30 Lichaamswaarneming
Pauze 10.30 Pauze
Bewegingstherapie 10.45 Bewegingstherapie
Lunch 12.30 Lunch
Ritmische massage 13.30 Ritmische massage
Pauze 15.00 Pauze
Ritmische massage 15.15 Ritmische massage
Vragen en opdrachten 16.45 Vragen en opdrachten
Einde 17.00 Einde

Plaats:              Gebouw De Berk,  Krugerlaan 79, 2806 EC  Gouda
Data en tijd:   31 januari, 1 februari, 27 maart en 28 maart 2020 9.00 – 17.00 uur
Prijs:                 Fysiotherapeuten € 650,- en voor Oefen- en ergotherapeuten € 350,- (alleen de ochtenden)
De prijs is inclusief koffie, thee, soep en sap; brood voor de lunch zelf meebrengen.
Cursisten die deze introductiemodule volgen, krijgen 50% korting op de eerste beide modules van de opleiding in september en november 2020.