Antroposofie

Antroposofie2023-03-31T11:12:21+00:00

Antroposofische Geneeskunst

De antroposofische gezondheidszorg vormt  een aanvulling op, en een verdieping van, de reguliere geneeskunde en de reguliere therapieën. In de antroposofische geneeskunde kijken we naar de mens vanuit een holistisch standpunt: lichaam, ziel en geest vormen een eenheid. Ze kunnen niet los gezien worden van elkaar. Levenskrachten zorgen ervoor dat een kinderlichaam kan groeien, dat wondjes herstellen, dat we uitgerust wakker worden. Als er een goed evenwicht bestaat tussen lichaam, ziel, geest en levenskrachten, voelen we ons gezond en vitaal. Is de balans echter verstoord, dan kan er ziekte of ongemak ontstaan. De antroposofische gezondheidszorg en de bijbehorende geneeskunde en therapieën zijn erop gericht de levenskrachten in het ene geval te versterken, in het andere geval te structureren.  Op deze manier wordt het zelfhelende vermogen van het lichaam aangesproken.

De persoonlijkheid van ieder mens maakt in relatie met zijn of haar lichamelijke aanleg, sociale omgeving en cultuur een ontwikkeling door. Ziekte kan een ontwikkelingsmogelijkheid in zich dragen. Op deze manier hoeft een ziekte niet alleen een zinloze, nare ervaring  te zijn, maar helpt het ons om niet ‘de oude’ te worden, maar een betere versie van onszelf. 

Lichaam, ziel en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Antroposofische Fysiotherapie

In de antroposofische fysiotherapie wordt uitgegaan van de antroposofische visie op de mens. De behandelingen richten zich op het herstellen van het genezend vermogen van de mens, dat vooral in de ritmische processen is gelegen.

De ritmische massage werd ontwikkeld door de arts Ita Wegman en methodisch uitgewerkt door Margarethe Hauschka.
Gewerkt wordt met behulp van massagehandgrepen die de samenwerking tussen lichaam, ziel en geest harmoniseren. Orgaaninwrijvingen, warmte-applicaties en narusten maken meestal deel uit van de behandeling. Afhankelijk van de diagnose ondersteunt een specifiek gekozen plantaardige olie het karakter van de behandeling. De uitwendige behandeling kan verder ondersteund worden met zalven, bijenwas en diverse balneo-hydrotherapiebaden.

Een harmonieuze verbinding met de lichamelijkheid geeft optimale ontplooiingsmogelijkheden in het leven.

 Met hierop gerichte oefeningen wordt de mens aangesproken in de vier lichaamsgerichte zintuigen: tastzin, levenszin, eigenbewegingszin en evenwichtszin. Deze zintuigen geven ons de beleving van ons lichaam: het lichaamsbewustzijn.

Antroposofische bewegingstherapie richt zich op een heroriëntatie van de zich bewegende mens op de hem omringende ruimte, in al zijn kwaliteiten. Door middel van oefeningen wordt het lichaam als bewegingsinstrument opnieuw ”gestemd” door een luisterende bewegingskwaliteit te wekken.
Niet de kwantiteit, maar de kwaliteit van het bewegen staat voorop. Behandelingen antroposofische fysiotherapie worden zo nodig in series gegeven, afgewisseld met pauzes, zodat ook hierin de kracht van het ritme doorwerkt.

Antroposofisch fysiotherapeuten over hun werk

‘Als mijn handen aan het werk zijn met respect voor de patiënt… als ik kan luisteren en begrijpen waaróm een herstelproces stagneert… als mijn meevoelen en begeleidend behandelen bijdraagt aan het welzijn en zinvol participeren van de mens dan ben ik er trots op een fysiotherapeut te zijn.’

‘Elke dag te mogen werken in dit veld geeft mij de mogelijkheid in ontwikkeling te blijven en een gids te zijn voor de kinderen die ik mag behandelen.’

‘De antroposofische fysiotherapie is ingebed in het concept positieve gezondheid. Het kijken vanuit het 3- en 4-geleed mensbeeld is een verrijking. Ik ben dankbaar voor de ontwikkeling die ik hierdoor ook zelf doormaak in contact met mijn collega’s.’

‘Het vanuit het antroposofische beeld ondersteunen van processen, het omvormen en het kunnen aanreiken van instrumenten aan de mens die bij mij komt is een grote rijkdom.’

‘Het antroposofische mensbeeld is een holistische manier van kijken naar de mens, veelomvattend, liefdevol, respectvol kijkend naar mogelijkheden en ontwikkeling. Dit maakt voor mij het vak van fysiotherapeut zo boeiend en waardevol.’