Klachten

Klachten2019-03-09T10:42:26+00:00

Klachten

Klachten kunnen worden ingediend bij de coördinator van de opleiding, mevrouw Muller. Zij handelt deze af volgens de Klachtenprocedure van de Stibaf.