Klachten2023-02-21T21:36:23+00:00

Klachten

Er is voor de opleiding een vertrouwenspersoon, dit is mevrouw M. Muller, mailadres: marion.muller@ziggo.nl.
De vertrouwenspersoon kan door cursisten en docenten desgewenst worden geraadpleegd.

Bij een klacht over de organisatie, administratie of inhoud van de opleiding dien je je allereerst te wenden tot Josée Hendriksma, administratie@stibaf.nl. Zij handelt deze af volgens de Klachtenprocedure van de Stibaf.