Inhoud en Structuur

Inhoud en Structuur2022-06-14T12:23:22+00:00

Inhoud en Structuur

De ”interdisciplinaire Basismodule antroposofische gezondheidszorg” , gegeven door de Academie Antroposofische Gezondheidszorg, vormt de basis van het opleidingstraject.

In deze basismodule wordt de cursist op een veelzijdige wijze vertrouwd gemaakt met de antroposofische menskunde, waarop in het specifiek fysiotherapeutische opleidingstraject wordt voortgebouwd. (meer informatie: www.academieag.nl).

De fysiotherapeutische opleiding zelf bestaat uit twee jaar. Het eerste jaar kan gelijktijdig met de basismodule of in een daarop volgend jaar worden gevolgd. (NB: de basismodule wordt ieder jaar gegeven, de fysiotherapeutische opleiding start iedere drie jaar, mits er voldoende (minimaal 8) aanmeldingen zijn).

Het eerste jaar

In het eerste jaar van de Opleiding Antroposofische Fysiotherapie leert de cursist de basisvaardigheden van de ritmische massage, oefeningen voor de lichaamsgerichte zintuigen en de antroposofische bewegingstherapie. Tevens worden theoretische aspecten van deze vakgebieden belicht en wordt geoefend in het kijken naar processen in de fysiologie en anatomie vanuit methodische kaders zoals die in de antroposofische geneeskunde worden gebruikt. Ook wordt gewerkt aan scholing van de therapeutische attitude vanuit een antroposofische blikrichting.

Het tweede jaar

In het tweede jaar worden verschillende ziektebeelden belicht vanuit het perspectief van het antroposofisch mensbeeld. Ritmische massage en bewegingstherapie krijgen in dit jaar hun praktische toepassing in het licht van deze menskundige en pathofysiologische achtergrond. Methodisch handelen (opstellen van fysiotherapeutische diagnose, behandeldoel, behandelplan) wordt geoefend aan de hand van casuïstiek.

Het eerste jaar: in totaal 15 opleidingsdagen: op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00, 1x per 2 maanden in de maanden september, november,  januari, maart en mei.

Het tweede jaar: in totaal 15 opleidingsdagen: op donderdag, vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur, 1x per 2 maanden in de maanden september, november, januari, maart en juni.

Ieder jaar zijn er tevens 2 praktijkoefendagen op zaterdagen in februari en april; deze maken onderdeel uit van het curriculum.

Het eventuele deelprogramma voor oefen- en ergotherapeuten bevat de onderdelen antroposofische menskunde, therapeutische attitude, bewegingstherapie (eerste jaar) en pathologie, bewegingstherapie, oefeningen voor de lichaamsgerichte zintuigen, casuïstiek (tweede jaar), dus zonder de ritmische massage.