Toetsing en Kwalificaties

Toetsing en Kwalificaties2023-02-22T16:13:02+00:00

Toetsing en kwalificaties

In het eerste jaar worden aan het eind van ieder tweedaags blok kennis en inzicht getoetst d.m.v. schriftelijke en praktijkopdrachten. Overgang naar het tweede jaar is alleen mogelijk als deze opdrachten als voldoende zijn beoordeeld en als de kosten voor het eerste opleidingsjaar volledig zijn betaald.  Tevens moet de cursist de basismodule AG met goed gevolg hebben afgesloten, in het eerste jaar minimaal 80% aanwezig zijn geweest, en naar het oordeel van de docenten actief geparticipeerd hebben tijdens de opleidingsdagen.

In het tweede jaar schrijft de cursist vier behandelverslagen waarin het opstellen van de antroposofisch-fysiotherapeutsche diagnose, behandeldoel en behandelplan en het therapeutisch traject zichtbaar worden. Deze behandelverslagen worden beoordeeld.

Het certificaat Basismodule AG, de beoordeelde huiswerkopdrachten en de beoordeelde behandelverslagen worden gebundeld in een portfolio. Aan het eind van de opleiding wordt het portfolio getoetst op volledigheid en voldoende beoordeling. Tevens wordt getoetst op voldoende aanwezigheid (80 %) en actieve participatie tijdens de opleidingsdagen.

In beide opleidingsjaren vindt een individueel tussentijds evaluatiegesprek plaats met de mentor/tutor en een andere docent, waarin de voortgang van het leerproces wordt besproken. Het verslag van dit evaluatiegesprek maakt onderdeel uit van het portfolio.

Aan het eind van de opleiding wordt een certificaat uitgereikt wanneer portfolio en deelname als voldoende zijn beoordeeld, en als de opleiding volledig is betaald.
Het eindcertificaat van de opleiding geeft recht op lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten (NVAF), tevens kan daarmee binnen twee jaar, registratie in het Register van de NVAF worden aangevraagd.