Toetsing en Certificaat

Toetsing en Certificaat2022-06-15T09:55:47+00:00

Toetsing en certificaat

In het eerste jaar worden aan het eind van ieder tweedaags blok kennis en inzicht getoetst d.m.v. schriftelijke en praktijkopdrachten. Overgang naar het tweede jaar is alleen mogelijk als deze opdrachten als voldoende zijn beoordeeld en als de basismodule AG met goed gevolg is afgesloten.

In het tweede jaar schrijft de cursist vier behandelverslagen waarin het opstellen van de antroposofisch-fysiotherapeutsche diagnose, behandeldoel en behandelplan en het therapeutisch traject zichtbaar worden. Deze behandelverslagen worden beoordeeld.

Het certificaat Basismodule AG, de beoordeelde huiswerkopdrachten en de beoordeelde behandelverslagen worden gebundeld in een portfolio. Aan het eind van de opleiding wordt het portfolio getoetst op volledigheid en voldoende beoordeling. Tevens wordt getoetst op voldoende aanwezigheid (80 %) en actieve participatie tijdens de opleidingsdagen.

In beide opleidingsjaren vindt een individueel tussentijds evaluatiegesprek plaats met de mentor/tutor en een andere docent.

Aan het eind van de opleiding wordt een certificaat uitgereikt wanneer portfolio en deelname als voldoende zijn beoordeeld.